Naar inhoud

Vorbestellerrabatt bis zu 40% - Versand ab morgen!

JETZT SHOPPEN

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

AGB & WIDERRUFSRECHT

Algemene voorwaarden (AGB)

XYZ


Recht op annulering

(1) Algemeen

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons (Boer Iskur GbR, Marienstraße 20, 71229 Leonberg, Duitsland) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te annuleren.
U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering gebruiken (zie sectie 4),
Dit is echter niet verplicht.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw annuleringsrecht verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

(2) Gevolgen van annulering

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij halen de goederen op. Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

(3) Retourneren

Als u de goederen aan ons wilt retourneren, stuur ons dan uw verzoek naar het volgende e-mailadres: return@fitalive.eu

(4) Voorbeeldformulier voor annulering

Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons terug.

Naar:
Boer Iskur GbR
Marienstraße 20
71229 Leonberg

E-mail: return@fitalive.eu

Ik/wij (*) ontbinden hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam van de consument(en)
Adres van de consument(en)
Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.