Naar inhoud

Vorbestellerrabatt bis zu 40% - Versand ab morgen!

JETZT SHOPPEN

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u als leverancier (Boer Iskur GbR) via de website www.fitalive.eu met ons sluit. Tenzij anders overeengekomen, wordt de opname van uw eigen voorwaarden, indien aanwezig, hierbij afgewezen.

(2) Een consument in de zin van onderstaande bepalingen is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit zijn toe te rekenen. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Sluiting van het contract

(1) Het voorwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) Door het desbetreffende product op onze website te plaatsen, doen wij u een bindend aanbod om een contract af te sluiten via het online winkelmandje onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving zijn gespecificeerd.

(3) Het contract wordt als volgt via het online-winkelmandjessysteem afgesloten:
De voor aankoop bestemde goederen worden in het "winkelmandje" geplaatst. U kunt het "winkelmandje" via de betreffende knop in de navigatiebalk oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen.
Nadat u naar de pagina "Afrekenen" bent gegaan en uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendvoorwaarden hebt ingevoerd, worden de bestelgegevens weergegeven in de vorm van een besteloverzicht.

Als je een systeem voor directe betaling gebruikt (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) als betaalmethode, word je ofwel naar de pagina met het besteloverzicht in onze online shop geleid of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het systeem voor directe betaling.
Als je wordt doorverwezen naar het betreffende systeem voor direct betalen, maak dan de juiste selectie of voer je gegevens daar in. Uiteindelijk worden de bestelgegevens weergegeven als een besteloverzicht op de website van de aanbieder van het directe betalingssysteem of nadat u bent teruggeleid naar onze online shop.

Voordat u de bestelling verzendt, hebt u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook met behulp van de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.
Door het verzenden van de bestelling via de betreffende knop ("kopen" of vergelijkbare aanduiding) verklaart u juridisch bindend akkoord te gaan met het aanbod, waarmee het contract tot stand komt.

(4) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd via e-mail. U dient er daarom voor te zorgen dat het e-mailadres dat u aan ons hebt doorgegeven correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch is gewaarborgd en, in het bijzonder, dat dit niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Speciale afspraken over aangeboden betalingsmethoden

(1) Betaling via KlarnaIn samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we de volgende betalingsmogelijkheden aan. De betaling wordt in alle gevallen gedaan aan Klarna:

  • Aankoop op afbetaling: Met de financieringsdienst van Klarna kun je je aankoop in vaste of flexibele maandelijkse termijnen betalen volgens de voorwaarden die in de kassa worden vermeld. Betaling in termijnen is verschuldigd aan het einde van elke maand nadat Klarna u een maandelijkse factuur heeft gestuurd. Meer informatie over kopen op afbetaling, inclusief de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkrediet voor de landen waarin deze betaalmethode beschikbaar is, vind je hier (alleen beschikbaar in de aangegeven landen): Duitsland.
  • Directe bankoverschrijving: Beschikbaar in Duitsland. Je rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.
  • Automatische incasso: Je rekening wordt gedebiteerd nadat de goederen zijn verzonden. Je wordt per e-mail over de datum geïnformeerd.
  • Creditcard (Visa/Mastercard): Verkrijgbaar in Duitsland. Het bedrag wordt afgeschreven na verzending van de goederen of tickets / beschikbaarheid van de service of, in het geval van een abonnement, volgens de gecommuniceerde tijden.
Voor het gebruik van de betaalmethoden factuur en/of koop op afbetaling en/of automatische incasso is een positieve kredietcontrole vereist. In dit verband geven wij uw gegevens door aan Klarna ten behoeve van adres- en kredietcontroles als onderdeel van het initiëren van de aankoop en de verwerking van het koopcontract. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij u alleen die betalingsmethoden kunnen aanbieden die zijn toegestaan op basis van de resultaten van de kredietcontrole.

Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in het privacybeleid van Klarna.


Meer informatie over Klarna vind je hier. De Klarna app vindt u hier.

§ 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 5 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht om de goederen onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en ons en de transporteur zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele klachten. Als u dit nalaat, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

(3) Als een eigenschap van de goederen afwijkt van de objectieve eisen, geldt de afwijking alleen als overeengekomen als u hierover vóór het indienen van de contractuele verklaring door ons bent geïnformeerd en de afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk tussen de contractpartijen is overeengekomen.

§ 6 Rechtskeuze

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument hierdoor niet wordt ontnomen (beginsel van begunstiging).

(2) De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.


II Informatie over de klant

1. identiteit van de verkoper

Boer Iskur GbR
Marienstr. 20
71229 Leonberg
Leonberg, Duitsland
Telefoon: 015208897704
E-mail: hello@fitalive.eu
Klachtenbureau van het bedrijf:
hello@fitalive.eu

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.

2. informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het afsluiten van het contract, het afsluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen "Afsluiting van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3 Taal van het contract, opslag van de contracttekst

3.1 De contracttaal is Duits.

3.2 Wij slaan niet de volledige tekst van het contract op. Voordat de bestelling via het online winkelmandje wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten voor verkoop op afstand en de Algemene Voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.

4. essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten vindt u in de betreffende aanbieding.

5 Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1 De in de respectievelijke aanbiedingen genoemde prijzen alsmede de verzendkosten zijn totaalprijzen. Ze omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2 De verzendkosten zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Ze kunnen worden opgeroepen via een dienovereenkomstig gekenmerkte knop op onze website of in de respectieve aanbieding, worden afzonderlijk weergegeven tijdens het bestelproces en zijn extra voor uw rekening, tenzij levering zonder verzendkosten is toegezegd.

5.3 De voor u beschikbare betaalmethoden worden op onze website of in de betreffende aanbieding onder een knop met het betreffende label weergegeven.

5.4 Voor zover niet anders vermeld bij de afzonderlijke betaalmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit het afgesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

6 Leveringsvoorwaarden

6.1 De leveringsvoorwaarden, de levertermijn en eventuele leveringsbeperkingen vindt u onder een button op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.2 Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens de verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig opdracht hebt gegeven aan een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een andere persoon die is aangewezen om de verzending uit te voeren.

7 Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de bepaling "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze Algemene Voorwaarden en de klanteninformatie zijn opgesteld door de in IT-recht gespecialiseerde juristen van Händlerbund en worden voortdurend gecontroleerd op juridische conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

laatste update: 01.01.2022